• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Architektura a adaptacja starych klasztorów na mieszkania.

Od czasu, kiedy wykoncypowano i zaczęto stosować w praktyce budownictwo wielopiętrowe, nieodzowne było opracowanie sposobu przemieszczania się pomiędzy piętrami. Archetypem dosięgającym najdawniejszych okresów były skonstruowane przez naturę pionowe ciągi transportowe takie jak: skalne i ziemne szczeble, dojrzewające jedne nad drugimi gałęzie oraz konary drzew. Te minione posłużyły za wzór do sporządzenia drabiny, której naturalnym następcą stały się drewniane schody – przeanalizuj ANCHOR. Układ szczebli w drabinie, ich szerokość oraz odstępy pomiędzy nimi ewoluowały w zależności od miejsca użycia drabiny. Co poniektóre z tych elementów, ich geometria i układ były funkcja wielkości, a także kąta nachylenia całej drabiny. W pewnym czasie całość przybrała formę schodów, inaczej konstrukcji nie wymagającej trzymania się w czasie wchodzenia na górę bądź schodzenia w dół. Dla obronności oraz wygody ciąg schodów wyposażany jest w poręcze i barierki na spocznikach między kondygnacjami, jednakże ostawienia stopni oraz odległość miedzy nimi muszą pozwolić na swobodne transportowanie się.

1. Więcej informacji

2. Zobacz teraz

3. Przejdź do strony

4. Otwórz link

5. Tutaj Nowe trendy w projektowaniu przestrzeni edukacyjnych dla dzieci.

Categories: Architektura

Comments are closed.