• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Indywidualnie wykonywane drzwi oraz ramy okienne drewniane w Lublinie

Prawo zmienia się nieomalże cały czas – współcześnie wiemy, jakim sposobem to wygląda, a jak kwestie oraz spory prawne wyglądały wcześniej? Niegdyś proces wprowadzał się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia lub zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje w dalszym ciągu.

1. Więcej informacji

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.