• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zrównoważona moda i zakupy.

Na decyzję o wyborze i podziale zadań przewozowych w gigantyczne mierze wpływają koszty: funkcjonalny koszt transportu oraz alternatywny koszt transportu, czyli koszty poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów oraz ich udział w kompletnym środku transportu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku przewozu wymagającego kosztownych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one tudzież w przewozie kolejowym i samochodowym. Koszty efektywne dojrzewają wspólnie z odległością, niemniej jednak maleją wraz ze wzrostem ładowności środka przewozu – tu przetestuj ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, składników demograficznych i politycznych. Najważniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa widoczny każdego dnia transport morski, który obsługuje 70% globalnej wymiany.

1. Sprawdź teraz

2. Znajdź tutaj

3. Kontynuuj

4. Dowiedz się więcej

5. Kliknij i zobacz

Categories: Blog

Comments are closed.